Ericsson Dialog 006 01

Byte av telefonilösning

Under första veckan i juni kommer PH Konsult & Förvaltning AB och Fastighetförvaltarna Syd AB byta telefoni-, och växellösning.
Detta kan innebära att det kan vara lite inkörningstid och vara svårt att nå oss under korta perioder.

Preliminärt datum för flytt är för närvarande tisdag 4 juni, under förmiddagen.