Nyhet 11

Egenkontroller

En gång om året bistår vi styrelserna i flera av våra föreningar att genomföra en så kallad egenkontroll av föreningens hus och egendom. Vid dessa kontroller tittar vi bland annat på fasader, i pannrum och på värmesystem, och på vindar. Vi är också uppe på taken och kontrollerar tätskikt, anslutningar, huvar, säkerhetsanordningar och snörasskydd inför vintern, men det finns även tid att bara för en minut kunna njuta av utsikten.