Logga FF

Fastighetsförvaltarna Syd fusionernas med PH AB

2020-11-23 fusionerades det av PH Konsult & Förvaltning AB helägda dotterbolaget Fastighetsförvaltarna Syd AB upp i PH AB. 
Denna förändring gör ingen skillnad i det dagliga arbetet, men det ger oss en helhet och en förenkling i administration och hantering. 
Bilarna och personalen i Karlshamn kommer även fortsättningsvis arbeta under flaggen ”Fastighetsförvaltarna Syd – en del av PH-gruppen”