Nyhet 14

HSB Brf Kungshall

Stumholmen fick redan i 1683 års befästningsplan rollen som produktions- och provianteringsområde med verkstäder och förråd. Här finns militära byggnader från 1700-tal och fram till 1950-tal. Inför Bomässan 1993 gjordes en omfattande upprustning, och vissa byggnader blev flerbostadshus. Man byggde även flera bostadsrättsföreningar, därav vackert belägna HSB Brf Kungshall.

From 2018-03-01 tar PH Konsult & Förvaltning AB ansvaret för felanmälan och vicevärd för HSB Brf Kungshall, och vi tackar föreningen och dess styrelse för förtroendet!