Ladda Ned

HSB Brf Lagerbielke i Karlskrona

From 2018-06-01 tar PH Konsult & Förvaltning AB ansvaret för felanmälan och vicevärd för HSB Brf Lagerbielke’s 78 lägenheter, och vi tackar föreningen och dess styrelse för förtroendet!