Nyhet 17

Information – GDPR

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Med anledning av detta behöver ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas för samtliga kunder hos PH Konsult & Förvaltning AB och Fastighetsförvaltarna Syd AB, då vi hanterar personuppgifter (lägenhetsregister, trapphusinformation mm).

GDPR (EU 2016/679) är en EU-gemensam lagstiftning som reglerar hur EU-medborgares personuppgifter får behandlas. Som ett led i vårt arbete med anpassning för att efterleva den nya lagstiftningen kommer vill vi säkerställa att vi har korrekta avtal med alla våra kunder.

Då vi behandlar personuppgifter kommer ett tillägg till befintliga avtal, anpassat efter den nya lagstiftningen, att behöva upprättas. Detta kallas personuppgiftbiträdesavtal och ställs ut av den personuppgiftsansvarige (dvs, bostadsrättsföreningen) gentemot dess leverantörer som behandlar personuppgifter, så kallade personuppgiftsbiträden (PH Konsult & Förvaltning AB & Fastighetsförvaltarna Syd AB)

Om ni har frågor kring de nya avtalen eller vår biträdessituation är ni välkomna att kontakta Madeleine Herrmann som ansvarig för GDPR hos PH Konsult & Förvaltning AB.