Nyhet 4

Lagförändring för bostadsrättsföreningar

En bostadsrättsförenings verksamhet styrs i huvudsak av två lagar – Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar, vilka båda reviderades den 1 juli 2016. I lagen om Ekonomiska föreningar reglerades bland annat kallelsetiden för kallelse till bostadsrättsföreningarnas årsstämmor.

Med anledning av detta måste många bostadsrättsföreningar göra om sina stadgar med bland annat uppdaterad kallelsetid. Samtidigt kan man passa på att uppdatera stadgarna för att de på ett bättre sätt ska passa dagens språk, leverne och behov.

Vi på PH Konsult & Förvaltning AB samt Fastighetsförvaltarna Syd AB kommer nu påbörja vårt arbete att jobba fram uppdaterade stadgar för att tillmötesgå de nya lagkraven.