Nyhet 8

Sommararbete

Somrarna på PH Konsult & Förvaltning AB och Fastighetsförvaltarna Syd AB handlar mycket om yttre skötsel såsom gräsklippning och underhåll av rabatter.
På uppdrag av kund har vi även möjlighet och kunskap att forma om och anlägga trädgårdar. På Riksvägen i Lyckeby har våra fastighetsskötare Markus och Niklas påbörjat arbetet med att bygga kantstöd runt rabatter samt flytta runt buskar för att få en mer enhetlig och lättskött trädgård. Sista touchen är täckbark, vilket både är trevligt för ögat samt håller ogräset i skick.