Nyhet 9

Utbildning / obemannat kontor

Fredagen 1 september är PH Konsult & Förvaltning AB’s kontor i Karlskrona och Fastighetsförvaltarna Syd AB’s kontor i Karlshamn obemannade. Samtliga i personalen åker på gemensam utbildning och teambuilding som uppladdning inför hösten.

Under denna dag kommer vi inte ha möjlighet att svara på mail eller i telefon.

Vid akuta frågor eller ärenden, kontakta Peter, 0455 – 61 92 04 eller Madeleine, 0455 – 61 92 01.
Jourtelefonen är öppen som vanligt, 0455 – 61 92 05