Felanmälan

Gör din felanmälan nedan, eller ring 0455-61 92 05 vid akuta ärenden

Lämna din felanmälan

Felanmälningar som inkommer via mail behandlas löpande måndag till fredag 07.00-16.00. Observera att Du inte kommer få något automatiskt bekräftelsemail, utan återkoppling sker vi personligt mail eller samtal. 
Akuta fel eller händelser när fara för liv eller egendom föreligger skall alltid ringas in till 0455 – 61 92 05

Observera att ärenden gällande vitvaror/värmepumpar eller ventilationsaggregat alltid måste innehålla modell, beteckning och serienummer. Ärenden gällande fönster och dörrar skall alltid innehålla bild på byggnadsdelens typetikett. Samtliga fel som anmäls där garanti mot entreprenör åberopas skall kompletteras med fotografi Anmäler Du avvikelse på temperatur i lägenhet eller lokal skall uppmätt temperatur anges. Ärenden utan denna info kommer inte hanteras

Jag godkänner att ni hanterar mina uppgifter (Genom att kontakta oss genom detta formulär samtycker du att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR (Allmänna dataskyddsförordningen).

Läs vår dataskyddspolicy och samtycke personuppgifter.