Teknisk förvaltning

Tjänster inom teknisk förvaltning för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Vi tar ansvar

PH Konsult & förvaltning tar ansvar för er tekniska förvaltning och ser till att tillsyn, skötsel och underhåll sköts. Rätt teknisk förvaltning ökar trivseln för de boende samtidigt som fastigheten hålls välvårdad och säker.

Vi vet att det är lika viktigt att föreningen har ett välskött trapphus, en välrensad rabatt som att myndighetskontakter och de boendes frågor hanteras på rätt sätt. Det är en förutsättning för att skapa trivsel i boendemiljön, men är även en garanti för att huset ska uppfylla befintliga lagkrav och att på sikt hålla sitt värde.

Skulle det oförutsedda hända finns vi ett samtal bort!

Teknisk förvaltning

 • Underhållsplanering
 • Drift
 • Underhållsbesiktning
 • Besiktning av lägenheter
 • Besiktning av lekplatser
 • Boendekontakter
 • Felanmälan
 • Myndighetskontakter
 • Brandskyddsarbete
 • OVK
 • Fastighetsskötsel invändigt och utvändigt
 • Vinterhållning