Totalförvaltning

Tjänsten totalförvaltning till bostadsrättsförening

Vi tar ansvar

Genom totalförvaltning av er bostadsrättsförening kan vi erbjuda en hög tillgänglighet, lokal närvaro och djup kompetens inom alla delar av fastighetsförvaltningen. Du får en personlig och närvarande service.

Med våra långa erfarenhet och vårt stora kunnande får du en förvaltare som, utan mellanhänder, tar ett långsiktigt och hållbart ansvar för din fastighetsförvaltning. Totalförvaltningen omfattar ekonomisk och teknisk förvaltning, samt fastighetsservice.