Senaste nytt

Byte av telefonilösning

Under första veckan i juni kommer PH Konsult & Förvaltning AB och Fastighetförvaltarna Syd AB byta telefoni-, och växellösning. Detta

Läs mer

Välkomna!

Från och med årsskiftet är vi stolta att välkomna in 5 st nya föreningar till vår förvaltning. Samfällighetsföreningen Däverten (ekonomisk

Läs mer

Information – GDPR

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Med anledning av detta behöver ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas för

Läs mer

GDPR

I slutet av maj 2018 införs nya regler för behandling av personuppgifter. Dessa nya regler finns i Dataskyddsförordningen, och förkortas

Läs mer

HSB Brf Kungshall

Stumholmen fick redan i 1683 års befästningsplan rollen som produktions- och provianteringsområde med verkstäder och förråd. Här finns militära byggnader

Läs mer

Titta det snöar!

I Karlskrona upplever vi nu den största snömängden på ca 30 år. Detta innebär att vi kör snöskottning och halkbekämpning

Läs mer

Egenkontroller

En gång om året bistår vi styrelserna i flera av våra föreningar att genomföra en så kallad egenkontroll av föreningens

Läs mer

Stenläggning

På Pantarholmskajen 4 jobbar just nu vår fastighetsskötare Markus med att gräva bort buskar och lägga sten längs med husets

Läs mer

Sommararbete

Somrarna på PH Konsult & Förvaltning AB och Fastighetsförvaltarna Syd AB handlar mycket om yttre skötsel såsom gräsklippning och underhåll

Läs mer

Brf Pantarholmen

1 juli 2017 övertar PH Konsult & Förvaltning AB vicevärdskapet på Brf Pantarholmen. Vi tackar föreningen och dess styrelse för

Läs mer

Brf Rosenhill i Jämshög

Under juni månad övertar vi den ekonomiska förvaltningen för Bostadsrättsföreningen Rosenhill i Jämshög. Vi tackar för förtroendet och hoppas på

Läs mer

Vårkänslor!

Våren närmar sig med stormsteg, och det börjar bli dags att göra vårfint på innergårdar och vid entréer. Vi är

Läs mer