Ekonomisk förvaltning

Tjänster inom ekonomisk förvaltning för bostadsrättsförening

Vi tar ansvar

PH Konsult & Förvaltning erbjuder ekonomisk förvaltning åt bostadsrättsföreningar. I denna tjänst ingår bland annat registerhållning över fastigheter och hyresgäster, avgiftsaviseringar, påminnelsehantering och vid behov även kravåtgärder.

Vi sköter den löpande bokföringen, betalning av leverantörsfakturor, löneutbetalning, bokslut mm, dvs. komplett ekonomisk hantering. Vi kan även medverka vid styrelsemöten samt årsstämmor. 

Allt efter era önskemål! 

Ekonomisk,- avgifts,- och hyresförvaltning

 • Löpande bokföring
 • Leverantörsfakturor
 • Kassahantering
 • Hyres,- och avgiftsadministration
 • Löner och arvoden
 • Mervärdesskatt
 • Ekonomisk rapportering
 • Bokslut och årsredovisning
 • Skatter och arbetsgivaravgifter
 • Deklarationer
 • Budget
 • Likviditetsbudget och uppföljning
 • Överlåtelsehantering
 • Inkasso